CAŁODOBOWE NUMERY ALAMROWE

telefon534 83 10 31
534 83 11 31

O firmie

RAMIR OCHRONA działającą na podstawie koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kompleksowo zajmują się ochroną osób i mienia. Ramir Ochrona dysponuje ogromnym doświadcze- niem, stale doskonalonymi technologiami, bogatą wiedzą fachową i znakomitym kapita- łem ludzkim dającym możliwość utrzymania wysokiej pozycji na rynku. Dodatkowym zabezpieczeniem jest Polisa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, kontraktowej i deliktowej. Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Ramir Ochrona Brzeziny

Kontakt

Podaj swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą!